Polkowice - Łaczy nas przyszłość

strona główna wróć

Ogłoszenia Rady Miejskiej w Polkowicach

Uchwała Nr XXVII/321/20 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Polkowice dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021
Uchwała Nr XXVII/318/20 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2020
Wykaz imiennych głosowań z XXVII sesji Rady Miejskiej w Polkowicach, która odbyła się w dniu 22.12.2020 r.
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie podania do publicznej wiadomości terminu, miejsca oraz porządku obrad sesji.